Ring oss

031-68 11 14
0722 - 11 44 01

Mejla oss

info@avex.se

Öppettider

Mån-Fre 07:00-16:00
Övrig tid enl. överenskommelse

031-68 11 14
0722 - 11 44 01

AvloppsExperten i Väst AB

Hos oss får ni personlig service, hjälp och rådgivning!

Stopp i avloppet?

  • Rinner vattnet ner långsamt?
  • Luktar det illa?
  • "Kluckar" det ofta?
  • Eller är det helt enkelt stopp?

AvloppsExperten i Göteborg utför:

Högtrycksspolning

Att högtrycksspola avloppssystemet är ett effektivt sätt att lösa ett stopp eller få bort ansamlat fett eller annat skräp som fastnat i röret.

Maskinrensning

När högtrycksspolning inte räcker använder vi maskinrensning, vilket innebär att vi kan använda olika former av rensverktyg, beroende på vad som behöver åtgärdas.

Rotskärning

Detta är också en maskinrensning men utförs i avloppsledningarna under mark där rötter kan ha trängt in i rören. Här använder vi antingen kätting eller spiralkniv.

Rörinspektion

Vi har kamera som kan inspektera rör i dimension mellan 20 – 300 mm. Efter utfört arbete inspekterar vi alltid för att kontrollera att inget problem kvarstår.

Rörlokalisering

Vi använder en sonde och en locator som visar var och hur djupt ledningen ligger. Med den kan vi hjälpa dig med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattensbrunnar som du vet finns men saknar på husets ritning.

Expertverktyg

Vi har expertverktyg för att t.ex. rensa rör på främmande föremål eller borra i kompakta material som fastnat i ledning.

Högtrycksspolning

Att högtrycksspola avloppssystemet är ett effektivt sätt att lösa ett stopp eller få bort ansamlat fett eller annat skräp som fastnat i röret.

Maskinrensning

När högtrycksspolning inte räcker använder vi maskinrensning, vilket innebär att vi kan använda olika former av rensverktyg, beroende på vad som behöver åtgärdas.

Rörinspektion

Vi har kamera som kan inspektera rör i dimension mellan 20 – 300 mm. Efter utfört arbete inspekterar vi alltid för att kontrollera att inget problem kvarstår.

Rotskärning

Detta är också en maskinrensning men utförs i avloppsledningarna under mark där rötter kan ha trängt in i rören. Här använder vi antingen kätting eller spiralkniv.

Expertverktyg

Vi har expertverktyg för att t.ex. rensa rör på främmande föremål eller borra i kompakta material som fastnat i ledning.

Rörlokalisering

Vi använder en sonde och en locator som visar var och hur djupt ledningen ligger. Med den kan vi hjälpa dig med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattensbrunnar som du vet finns men saknar på husets ritning.

Experter på avlopp!

Har du problem med avlopp eller om det är stopp erbjuder vi professionell och personlig service med kort varsel. Vi är specialister på högtrycksspolning, rörinspektion, besiktning och rensning med nöjda kunder i Göteborg, Kungsbacka och Varberg med omnejder. Kontakta oss idag för att snabbast åtgärda dina problem med ditt avlopp!

AvloppsExperten sedan 2010

AvloppsExperten är den enda kontakt ni behöver inom högtrycksspolning, rörinspektion, besiktning och rensning. Vi levererar tjänster inom allt som leder till rena rör, oavsett om det är akut eller i förebyggande syfte. Vår verktygslåda består av högtrycksmaskin, kameror och flera andra specialverktyg för alla andra problem man ibland behöver åtgärda. Är du osäker på något erbjuder vi personlig rådgivning och service med ett lyssnande öra.

Vi kan dina rör inifrån

Samarbetspartners