Ring oss

031-68 11 14
0722 - 11 44 01

Mejla oss

info@avex.se

Öppettider

Mån-Fre 07:00-16:00
Övrig tid enl. överenskommelse

031-68 11 14
0722 - 11 44 01

Stopp i avlopp Göteborg?

Hos AvloppsExperten i Väst AB får ni snabb och personlig hjälp vid avloppsproblem i Göteborg med omnejd.

AvloppsExperten i Väst AB

AvloppsExperten i Göteborg utför:

Högtrycksspolning

Att högtrycksspola avloppssystemet är ett effektivt sätt att lösa ett stopp eller få bort ansamlat fett eller annat skräp som fastnat i röret.

Maskinrensning

När högtrycksspolning inte räcker använder vi maskinrensning, vilket innebär att vi kan använda olika former av rensverktyg, beroende på vad som behöver åtgärdas.

Rotskärning

Detta är också en maskinrensning men utförs i avloppsledningarna under mark där rötter kan ha trängt in i rören. Här använder vi antingen kätting eller spiralkniv.

Rörinspektion

Vi har kamera som kan inspektera rör i dimension mellan 20 – 300 mm. Efter utfört arbete inspekterar vi alltid för att kontrollera att inget problem kvarstår.

Rörlokalisering

Vi använder en sonde och en locator som visar var och hur djupt ledningen ligger. Med den kan vi hjälpa dig med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattensbrunnar som du vet finns men saknar på husets ritning.

Expertverktyg

Vi har expertverktyg för att t.ex. rensa rör på främmande föremål eller borra i kompakta material som fastnat i ledning.

Högtrycksspolning

Att högtrycksspola avloppssystemet är ett effektivt sätt att lösa ett stopp eller få bort ansamlat fett eller annat skräp som fastnat i röret.

Maskinrensning

När högtrycksspolning inte räcker använder vi maskinrensning, vilket innebär att vi kan använda olika former av rensverktyg, beroende på vad som behöver åtgärdas.

Rörinspektion

Vi har kamera som kan inspektera rör i dimension mellan 20 – 300 mm. Efter utfört arbete inspekterar vi alltid för att kontrollera att inget problem kvarstår.

Rotskärning

Detta är också en maskinrensning men utförs i avloppsledningarna under mark där rötter kan ha trängt in i rören. Här använder vi antingen kätting eller spiralkniv.

Expertverktyg

Vi har expertverktyg för att t.ex. rensa rör på främmande föremål eller borra i kompakta material som fastnat i ledning.

Rörlokalisering

Vi använder en sonde och en locator som visar var och hur djupt ledningen ligger. Med den kan vi hjälpa dig med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattensbrunnar som du vet finns men saknar på husets ritning.

Experter på avlopp!

Har du stopp i avlopp i Göteborg med omnejd erbjuder vi professionell och personlig service med kort varsel. Vi är specialister på högtrycksspolning, rörinspektion, besiktning och rensning med nöjda kunder i Göteborg, Kungsbacka och Varberg med omnejder. Kontakta oss idag för att snabbast åtgärda dina problem med ditt avlopp!

Rena rör sedan 2010

AvloppsExperten är den enda kontakt ni behöver inom högtrycksspolning, rörinspektion, besiktning och rensning. Vi levererar tjänster inom allt som leder till rena rör, oavsett om det är akut eller i förebyggande syfte. Vår verktygslåda består av högtrycksmaskin, kameror och flera andra specialverktyg för alla andra problem man ibland behöver åtgärda. Är du osäker på något erbjuder vi personlig rådgivning och service med ett lyssnande öra.

Vi kan dina rör inifrån!

Effektiv avloppsrensning i Göteborg

Vi på Avloppsexperten hjälper dig med dina avloppsproblem i Göteborg. Har du stopp i avloppet åtgärdar vi det på bästa sätt. Oavsett om det är stopp i duschen, golvbrunnen eller toaletten.

Beroende på var stoppet sitter åtgärdar vi det på olika sätt för bästa resultat. I 9/10 fall åtgärdar vi dina avloppsproblem med en högtrycksspolning. Räcker inte det använder vi maskinrensning.

Hitta fel med en rörinspektion

Vid en rörinspektion upptäcker vi fel som kan leda till skador i framtiden. I värsta fall hittar vi sprickor eller ansamlingar av smuts som i förlängningen kan leda till allvarliga problem såsom rörbrott eller stopp i avloppet. Vår utrustning är högteknologisk och modern med verktygen som behövs för att dokumentera statusen på dina rör. När vi utför en rörinspektion tillgodoser vi din uppdragsgivare med en tydlig sammanställning där dina rörs status framgår på ett tydligt sätt.

Stopp i avloppet? Vi åtgärdar det med högtrycksspolning!

Högtrycksspolning är ett miljövänligt och säkert sätt för att rensa avlopp i Göteborg. Istället för skadliga kemikalier används istället hett vatten med högt tryck. Det är bättre för miljön men även för dina rör som annars kan ta skada av starka propplösare.

Vi utför högtrycksspolning med den bästa utrustningen. Har du stopp i avloppen är högtrycksspolning den bästa lösningen med ett lyckat resultat varje gång. Våra kunder är privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi rycker ut med kort varsel med samma kontakt under hela utryckningen.

Ring oss och få snabb hjälp till lågt pris!

Samarbetspartners